Svenskt vattensamarbetsprojekt får hållbarhetsutmärkelse vid nordisk modebranschgala

Svenskt vattensamarbetsprojekt hållbarhetsutmärkelse

Ett framgångsrikt svenskt samarbete för effektiv vatten-, energi- och kemikalieanvändning i textilindustrin fick Habit Modegalans ansedda hållbarhetspris för 2015. SWAR (Sustainable Water Resources) är ett gemensamt initiativ av de svenska textilföretagen INDISKA, KappAhl, Lindex, SIWI (Stockholm International Water Institute) ochSida och samt deras indiska leverantörer och underleverantörer. SWAR hedrades av Habit för sin påverkan när det gäller effektivare användning av vatten, energi och kemikalier i fabrikerna.

– SWAR startade 2013 som ett pilotprojekt i den tätbefolkade nordvästra delen av Indien där grundvattensituationen är mycket svår. Tillgången på färskvatten sjunker i alarmerande takt, och miljöförstöring får utvecklingen i regionen att stanna av. Vi är stolta över att SWAR hedrats med Habit-utmärkelsen för att direkt ha effektiviserat vatten-, energi- och kemikalieanvändningen i textilproduktionen på ett systematiskt, kostnadseffektivt och hållbart sätt, säger Torgny Holmgren, VD för SIWI.

SWAR:s fabriker har årligen sparat 7 procent av sitt vattenbehov, vilket innebär 360 miljoner liter vatten. Det motsvarar det dagliga vattenbehovet för mer än 3,5 millioner människor. Genom det övergripande nätverket STWI (Sweden Textile Water Initiative) har nu det framgångsrika pilotprojektet utökats till flera städer i Indien samt till Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien, och påverkar därmed 120 fabriker som levererar till 20 kända svenska textilföretag.

– Vatten och energi är de viktigaste resurserna för vår verksamhet. Därför var vatten- och energibesparing vår största drivkraft för att gå med i SWAR. Vid sidan av detta har den förändring i vår företagskultur som SWAR bidragit till hjälpt oss att gå vidare med våra vatten- och energibesparande åtgärder,säger Anuj Batra vid Bee K Bee Prints, en av de fabriker som har deltagit i projektet.

– SWAR har gjort det möjligt för oss att överträffa nästan alla nyckeltal som vi identifierade vid projektets början. Det gäller både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Dessutom fick vi klara bevis och tydlig information genom vattenmätare som gav oss den exakta bilden av vattenförbrukningen, genomförandebeskrivningar för varje genomfört projekt samt erfarenheter från fabrikerna. Den här sortens noggrann information är ofta oerhört svår att få fram när man arbetar branschöverskridande, säger man unisont på INDISKA, Lindex och KappAhl.

SWAR-initiativet sätter värdet på vatten i centrum för effektiv resursanvändning och utveckling av hållbara lösningar. Angreppssättet kombinerar mätbara resultat med att öka kunskaperna och att stärka medarbetarna på alla nivåer i företaget, från huvudkontor till fabriksgolv. Det här är ett marknadsdrivet förhållningssätt som skapar behov av hållbar vattenanvändning i produktionen. Det baseras på riskminimering och tillhandahåller lösningar som uppfyller dessa behov.

– Vi är stolta över att få det här ansedda priset, och vi hoppas att vi genom att dela med oss av vår framgångshistoria kan inspirera andra att starta liknande samarbeten. Samarbetet mellan Sida, SIWI, INDISKA, KappAhl och Lindex ledde till betydande resultat för både vatten- och kemikaliebesparingar, och det var ett vinnande koncept i sig självt, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *